Sanace železobetonových konstrukcí

V rámci provádění rekonstrukcí staveb v oblastech průmyslových a inženýrských a to především ve spojení s ochranou železobetonových konstrukcí kompozitní technologií se zabýváme také prováděním sanace železobetonových konstrukcí.

 • úpravy betonového povrchu mechanickým čištěním, jakým je frézování či brokování.
 • čištění betonového povrchu vysokotlakým vodním paprskem až do 2 000 barů, příp. opískování křemičitým pískem.
 • ošetření výztuže železobetonových konstrukcí aplikací inhibitorů koroze, nátěrů a stěrek s případným doplněním stávají výztuže.
 • reprofilace železobetonových konstrukcí sanačními materiály firmy Redrock, Mapei, Pagel, Betosan.
 • nátěry betonových a ocelových konstrukcí jako sekundární ochrana na bázi krystalizace, užitím epoxidových či PU materiálů.
 • stříkané betony.
 • ochrana a izolace betonových a ocelových konstrukcí kompozitní technologií.
 • ochrana železobetonových konstrukcí kompozitní technologií.

Kompozitní technologie stříkaným sklolaminátem

Rekonstrukce bazénů, kašen a lagun

Tyto druhy konstrukcí jsou převážně tvořeny ze železobetonu. Působením povětrnostních vlivů a čistících prostředků dochází k narušení povrchové úpravy. Po čase ztrácí svoji barevnou stálost, dochází k tvorbě trhlin a k poklesu přídržnosti k podkladu. Jejich opravy provádíme aplikací povrchové úpravy ze stříkaného sklolaminátu.

Kompozitní sklolaminátové rošty a profily

 • chemicky odolné laminátové trouby DN 25 – 4 000 m, armatury 
 • nadzemní a podzemní nádrže pro skladování chemikálií a chemické aparáty
 • výrobky pro ekologii, velkoobjemové nádrže, čerpací stanice
 • kompozitní rošty a profily

Ekologické úpravy energetických rozvoden

Převážná část energetických rozvoden, které představují stání transformátorů a tlumivek vč. energetických polí, není v souladu s normami ČSN v oblasti ochrany životního prostředí. Záchytné jímky transformátorů a tlumivek, v důsledku nedostatečné ochrany povrchu proti agresivnímu transformátorovému oleji a nejrůznějším atmosférickým vlivům, jeví značné narušení povrchu.

Izolace plochých střech

U plochých střech, realizovaných v minulosti, je převážná část izolací za dobou svojí životnosti. Tzn., že neplní svoji hydroizolační a termoizolační funkci. Svým zákazníkům nabízíme mtodernizaci střechy v podobě její sanace jednovrstvými nebo dvouvrstvými asfaltovými pásy či fóliemi s dodatečným zateplením. Modernizace střechy je vždy individuální záležitostí, kde hlavním cílem zůstává životnost.

Speciální práce

 • lité podlahy na bázi epoxidů a PU
 • zesilování konstrukcí kompozitními materiály
 • injektáže, kotvení a zálivky
 • dělení stavebních konstrukcí – řezání diamantovým lanem a kotoučem

Kyselinovzdorné vyzdívky a čedičové dlažby

Pozemní stavitelství

Další činností, kterou se zabývá společnost MBL je pozemní stavitelství. U staveb uplatňujeme zkušenosti z jiných činností jako jsou izolace staveb, sanace železobetonových konstrukcí a ekologické úpravy energetických rozvoden. Nabízíme služby v oblastit přípravy projektování a realizace občanské výstavby, silničních, inženýrských a průmyslových staveb dle požadavků a přání zákazníka, s důrazem na technickou úroveň a termínovou reálnost řešených zakázek. Naše společnost pracuje dle norem evropských a norem ČSN, stavebního zákona, obecně platných závazných předpisů pro stavebnictví, technických norem, vyhlášek a dbá na dodržování systému jakosti.