Liniové stavby a projekty

Zajišťuje komplexní realizaci výstavby optických sítí včetně projekčních prací, která obsahuje přípravu telekomunikační studie včetně projektové dokumentace, projednání s vlastníky dotčených pozemků, vyřízení věcných břemen až po samotnou realizaci výstavby optické sítě, jejíž součástí je provedení výkopových prací, pokládka HDPE trubek, instalace optických kabelů včetně montáže, měření, instalace přenosových systémů a zpracování závěrečných měřicích protokolů, geodetické zaměření a dokumentace skutečného provedení.

Nejmodernější technologie optického připojení je charakteristická svou vysokou spolehlivostí, rychlostí a bezpečností, jejíž prostřednictvím jsou dostupné veškeré možné služby jako přístup k Internetu, telefonování a příjem digitální DVBT nebo IPTV televize.

Sanace železobetonových konstrukcí

V rámci provádění rekonstrukcí staveb v oblastech průmyslových a inženýrských a to především ve spojení s ochranou železobetonových konstrukcí kompozitní technologií se zabýváme také prováděním sanace železobetonových konstrukcí.

 • úpravy betonového povrchu mechanickým čištěním, jakým je frézování či brokování.
 • čištění betonového povrchu vysokotlakým vodním paprskem až do 2 000 barů, příp. opískování křemičitým pískem.
 • ošetření výztuže železobetonových konstrukcí aplikací inhibitorů koroze, nátěrů a stěrek s případným doplněním stávají výztuže.
 • reprofilace železobetonových konstrukcí sanačními materiály firmy Redrock, Mapei, Pagel, Betosan.
 • nátěry betonových a ocelových konstrukcí jako sekundární ochrana na bázi krystalizace, užitím epoxidových či PU materiálů.
 • stříkané betony.
 • ochrana a izolace betonových a ocelových konstrukcí kompozitní technologií.
 • ochrana železobetonových konstrukcí kompozitní technologií.

Kompozitní technologie – stříkaný sklolaminát

Rekonstrukce bazénů, kašen a lagun

Tyto druhy konstrukcí jsou převážně tvořeny ze železobetonu. Působením povětrnostních vlivů a čistících prostředků dochází k narušení povrchové úpravy. Po čase ztrácí svoji barevnou stálost, dochází k tvorbě trhlin a k poklesu přídržnosti k podkladu. Jejich opravy provádíme aplikací povrchové úpravy ze stříkaného sklolaminátu.

Kompozitní sklolaminátové rošty a profily

 • chemicky odolné laminátové trouby DN 25 – 4 000 m, armatury 
 • nadzemní a podzemní nádrže pro skladování chemikálií a chemické aparáty
 • výrobky pro ekologii, velkoobjemové nádrže, čerpací stanice
 • kompozitní rošty a profily

Ekologické úpravy energetických rozvoden

Převážná část energetických rozvoden, které představují stání transformátorů a tlumivek vč. energetických polí, není v souladu s normami ČSN v oblasti ochrany životního prostředí. Záchytné jímky transformátorů a tlumivek, v důsledku nedostatečné ochrany povrchu proti agresivnímu transformátorovému oleji a nejrůznějším atmosférickým vlivům, jeví značné narušení povrchu.

Izolace plochých střech

U plochých střech, realizovaných v minulosti, je převážná část izolací za dobou svojí životnosti. Tzn., že neplní svoji hydroizolační a termoizolační funkci. Svým zákazníkům nabízíme mtodernizaci střechy v podobě její sanace jednovrstvými nebo dvouvrstvými asfaltovými pásy či fóliemi s dodatečným zateplením. Modernizace střechy je vždy individuální záležitostí, kde hlavním cílem zůstává životnost.

Speciální práce

 • lité podlahy na bázi epoxidů a PU
 • zesilování konstrukcí kompozitními materiály
 • injektáže, kotvení a zálivky
 • dělení stavebních konstrukcí – řezání diamantovým lanem a kotoučem

Kyselinovzdorné vyzdívky a čedičové dlažby

Pozemní stavitelství

Další činností, kterou se zabývá společnost MBL je pozemní stavitelství. U staveb uplatňujeme zkušenosti z jiných činností jako jsou izolace staveb, sanace železobetonových konstrukcí a ekologické úpravy energetických rozvoden. Nabízíme služby v oblastit přípravy projektování a realizace občanské výstavby, silničních, inženýrských a průmyslových staveb dle požadavků a přání zákazníka, s důrazem na technickou úroveň a termínovou reálnost řešených zakázek. Naše společnost pracuje dle norem evropských a norem ČSN, stavebního zákona, obecně platných závazných předpisů pro stavebnictví, technických norem, vyhlášek a dbá na dodržování systému jakosti.