Sanace železobetonových konstrukcí

V rámci provádění rekonstrukcí staveb v oblastech průmyslových a inženýrských a to především ve spojení s ochranou železobetonových konstrukcí kompozitní technologií se zabýváme také prováděním sanace železobetonových konstrukcí.

úpravy betonového povrchu mechanickým čištěním, jakým je frézování či brokování. čištění betonového povrchu vysokotlakým vodním paprskem až do 2 000 barů, příp. opískování křemičitým pískem. ošetření výztuže železobetonových konstrukcí aplikací inhibitorů koroze, nátěrů a stěrek s případným doplněním stávají výztuže. reprofilace železobetonových konstrukcí sanačními materiály firmy Redrock, Mapei, Pagel, Betosan. nátěry betonových a ocelových konstrukcí jako sekundární ochrana na bázi krystalizace, užitím epoxidových či PU materiálů. stříkané betony. ochrana a izolace betonových a ocelových konstrukcí kompozitní technologií. ochrana železobetonových konstrukcí kompozitní technologií.